Ε.Π.

Ε.Π.
12 Ιουλίου, 2022 Maria Krina

Η Μαρία έχει βαθιά γνώση του αντικειμένου που διδάσκει και έχει εξαιρετική μεταδοτικότητα. Φέρνοντας παραδείγματα από την καθημερινότητά μας μας βάζει στον προβληματισμό και προσφέρει ενδιαφέρουσες λύσεις.